Verantwoord samen sporten

Er zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus verder terug te dringen. Op dit moment kan er in tweetallen samen getraind worden onder begeleiding van een coach. We hebben hiervoor een protocol opgesteld zodat we duidelijkheid kunnen bieden hoe we op een verantwoorde manier samen kunnen sporten.  Het protocol sluit aan op de regels die door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd. Bij het opstellen van het protocol is het Protocol Verantwoord sporten van het NOC-NSF als uitgangspunt genomen. 

Protocol verantwoord sporten mei 2021