Verantwoord samen sporten

Er zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus verder terug te dringen. Op dit moment kan er tot 17 uur in de hal getraind worden. Dit zijn de reguliere lessen. Daarnaast kan vanaf 17 uur in groepen van max. 4 personen en 1 coach buiten getraind worden. We hebben in het kader van deze maatregelen een protocol opgesteld zodat we duidelijkheid kunnen bieden hoe we binnen de geldende maatregelen samen kunnen sporten.  Het protocol sluit aan op de regels die door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd. 

Protocol Verantwoord samen sporten november 2021